Zastosowanie specjalne

LiDAR3D wykonuje na zlecenia instytucji naukowych, uczelni oraz prywatnych podmiotów opracowania o niestandardowych zastosowaniach. Są one podstawą programów badawczych o innowacyjnym charakterze.

LiDAR3D bierze udział w przedsięwzięciach naukowych, grantach uczelnianych oraz prywatnych inicjatywach B+R pomagając osiągnąć założone cele.

Lasy państwowe i Parki Narodowe

Dzięki zastosowaniu lotniczego skaningu laserowego o gęstości 100-500 pkt/m2 możliwe stało się określenie biomasy drzewnej na obszarze objętym nalotem. Szczegółowe modelowanie na bazie specjalnie do tego celu stworzonych algorytmów daje możliwość opracowania modelu pojedynczych drzew na zdefiniowanym terenie. Analiza danych oraz ich monitoring w czasie pozwala na lepsze planowanie urządzania lasów oraz zrozumienie leśnego ekosystemu.

Archeologia

Wykonanie nalotów poszukiwawczych w obszarach gęsto zadrzewionych lub położonych w obszarach objętych ochroną otwiera nowe możliwości poszukiwania archeologicznych pozostałości minionych wieków. Wysoka gęstość danych jakie ofertuje lidar3d znaczącą podnosi jakość oraz wiarygodność analiz archeologicznych oraz umożliwia odpowiednio wiarygodną prezentację wyników.

Rolnictwo

Świadome i zbilansowanie planowanie upraw coraz częściej sięga po opracowania na bazie skaningu laserowego. Monitoring dużych upraw przy wykorzystaniu technologii lidar przekłada się na realne oszczędności finansowe gospodarstw rolnych.