Realizacje

Wykonanie skaningu laserowego placu budowy – Skanska S.A.

Parametry skanu:
Gęstość punktów: 180 pkt/m2
Wysokość lotu: 100 m

Wykonanie skaningu laserowego placu budowy – Skanska S.A.