Realizacje

Wykonanie numerycznego modelu terenu dla zalesionych terenów

Cel: Analiza przydatności metody skanowania laserowego do filtracji wegetacji wysokiej.

Wykonanie numerycznego modelu terenu dla zalesionych terenów