Realizacje

Wykonanie skanowania lotniczego obszaru 100 ha w centralnej Polsce

Parametry skanu:
Gęstość punktów: 120 pkt/m2
Wysokość lotu: 100 m
Dokładność rzędnych na punktach kontrolnych: 1.6 cm

Wykonanie skanowania lotniczego obszaru 100 ha w centralnej Polsce
Wykonanie skanowania lotniczego obszaru 100 ha w centralnej Polsce
Wykonanie skanowania lotniczego obszaru 100 ha w centralnej Polsce