Realizacje

Wykonanie skanowania laserowego wałów rzeki Wisły

Parametry skanu:
Gęstość punktów: 100 pkt/m2
Wysokość lotu: 100 m
Dokładność rzędnych na punktach kontrolnych: 1.4 cm

Wykonanie skanowania laserowego wałów rzeki Wisły
Wykonanie skanowania laserowego wałów rzeki Wisły
Wykonanie skanowania laserowego wałów rzeki Wisły