Realizacje

Inwentaryzacja stanu zaawansowania robót: trasa S3 Polkowice - Lubin - Budimex S.A.

Zamawiający: Budimex S.A.

Celem projektu było wykonanie inwentaryzacji stanu zaawansowania robót budowlanych na odcinku drogi ekspresowej S3 Polkowice - Lubin w celu przejęcia kontraktu. Szczegółowy zakres:

  • wykonanie numerycznego modelu terenu
  • obmiar zgromadzonych na placu budowy materiałów 
  • wizualna ocena stanu zaawansowania prac
  • analiza dokładności wykonanych robót drogowych  

Inwentaryzacja stanu zaawansowania robót: trasa S3 Polkowice - Lubin - Budimex S.A.
Inwentaryzacja stanu zaawansowania robót: trasa S3 Polkowice - Lubin - Budimex S.A.
Inwentaryzacja stanu zaawansowania robót: trasa S3 Polkowice - Lubin - Budimex S.A.
Inwentaryzacja stanu zaawansowania robót: trasa S3 Polkowice - Lubin - Budimex S.A.
Inwentaryzacja stanu zaawansowania robót: trasa S3 Polkowice - Lubin - Budimex S.A.
Inwentaryzacja stanu zaawansowania robót: trasa S3 Polkowice - Lubin - Budimex S.A.