Opracowania fotogrametryczne

LiDAR3D realizuje opracowania fotogrametryczne niskiego i wysokiego pułapu zarówno w oparciu o zdjęcia pozyskane z wykorzystaniem platformy bezzałogowej jak i zdjęcia z samolotów załogowych.

Wykorzystując platformę UAV pozyskujemy zdjęcia pionowe na bazie których opracowujemy wysokorozdzielcze ortofotomapy. Dzięki dodatkowemu zastosowaniu dwóch niezależnych kamer zamontowanych pod kątem 45 stopni możliwe jest pozyskanie zdjęć skośnych, które dostarczają dodatkowych walorów interpretacyjnych.

Na podstawie pionowych i ukośnych zdjęć lotniczych opracowujemy modele 3D obszarów gęsto zabudowanych i zagospodarowanych.

Opracowania True Ortho

Precyzyjne i wysokorozdzielcze dane pozyskane metodą skaningu laserowego w połączeniu ze zdjęciami pozwalają na szybkie opracowanie szkiców True ortho charakteryzujących się dużą metryczną dokładnością.

Zastosowania i produkty:

  • fotoplany
  • ortofotomapy
  • modele 3D typu mesh

Mapy multispektralne

Uniwersalna platforma UAV jaką dysponuje Lidar3d daje nieograniczone możliwości montowania dodatkowych sensorów rejestrujących. Zamontowanie kamer termalnych umożliwia obrazowanie rozkładu temperatur na zadanym obszarze wykorzystywane w bardzo wielu dziedzinach inżynierii. Jesteśmy w stanie dopasować zestaw zamontowanych sensorów do indywidualnych potrzeb klienta.