Lotniczy skaning laserowy

LiDAR3D jest pionierską firmą na rynku krajowym i jedną z zaledwie kilku na świecie dysponującą najnowszej generacji, bezzałogową platformą pomiarową UAV wyposażoną w skaner lotniczy lidar.

Dzięki temu oferujemy wykonanie wysokorozdzielczego skaningu laserowego na geodezyjnym poziomie dokładności. W odróżnieniu od dostępnych na rynku latających platform załogowych, jako jedyni w Polsce pozyskujemy chmury punktów w średniej gęstości 200-300 pkt/m2, a w przypadku specjalnych zastosowań możemy uzyskać gęstość przekraczającą nawet 1000 pkt/m2, przy jednoczesnym zachowaniu geodezyjnych poziomów dokładności.

Pozyskane w tak wysokiej gęstości dane, wzbogacone dodatkowo w trakcie lotu o informacje takie jak intensywność odbicia, barwa, rejestracja wielokrotnych odbić, mogą służyć do wykonania wielopłaszczyznowych analiz inżynierskich takich jak:

  • pozyskanie wysokorozdzielczych modeli 3D terenu nawet w terenach gęsto zadrzewionych i zakrzewionych w okresie szczytowej wegetacji
  • inspekcje linii energetycznych wraz ze szczegółową analizą strzałek ugięć kabli, pionowości słupów oraz stanu izolatorów
  • poszukiwanie archeologicznych śladów ludzkiej działalności ukrytych w gęstych lasach
  • wykonanie szczegółowych analiz porównawczych mas urobku dla kopalni surowców wraz z monitoringiem stanu ścian złoża
  • monitoring osuwisk, wałów powodziowych, obiektów hydrologicznych wraz z analizą porównawczą w czasie
  • monitoring trudnodostępnych nabrzeży klifowych
  • pozyskanie informacji o stanie i wielkości drzewostanu w lasach niezbędnych do operatów dendrologicznych
  • wykonanie szczegółowych modeli dla dużych obiektów przemysłowych takich jak elektrownie, rafinerie, duże zakłady przetwórstwa chemicznego
  • tworzenie modeli zabytkowych obiektów przewidzianych do renowacji lub zagrożonych zniszczeniem

Chmury punktów – przeglądarka 3D

Przykład 1: Wyrobisko i tarasy kopalni odkrywkowej

Przykład 2: Przekrój przez zalesiony wąwóz