Analizy i opracowania inżynierskie

Analiza szczegółowych danych, jakie zawiera wysokorozdzielcza chmura punktów o gęstości 100-500 pkt/m2, powstała w wyniku skaningu laserowego lidar, umożliwia zrealizowanie wielu kompleksowych zadań inżynierskich, których wykonanie w oparciu o klasyczne metody pomiarowe byłoby niemożliwe lub bardzo przybliżone.

LiDAR3D oferuje monitoring deformacji przestrzennych obiektów liniowych i powierzchniowych, które mają charakter ciągły na całej powierzchni. Opracowanie precyzyjnych map hipsometrycznych przemieszczeń i odkształceń umożliwia precyzyjne modelowanie zachowania obiektu w czasie nie obarczonych błędem interpolacji w obszarach ubogich w informacje.

Zastosowanie:

  • obiekty inżynierskie: chłodnie kominowe, kominy, mosty, tunele, zapory
  • obiekty liniowe: linie energetyczne, tory, wały
  • obiekty górnicze: złoża, wyrobiska, ściany eksploatacyjne
  • obiekty architektoniczne: zabytki zagrożone zniszczeniem
  • obiekty geotechniczne: nasypy, osuwiska, zapory.